Van bruto salaris naar netto salaris (en alles wat daarbij komt kijken)

Slechts een enkeling zal er bij stilstaan als het salaris rond de 25e van de maand weer staat bijgeschreven: de inspanning en de specialistische kennis die nodig is voor de loonadministratie. Bruto versus netto salaris, vaste en wettelijke regelingen – het is het vakgebied van Marriëtte van Merode, salarisadministrateur bij Finx. Tijd voor een frisse blik op een voor werkgevers én werknemers onmisbaar vakgebied.

Vakkennis salarisadministrateur

Een gesprek met Marriëtte maakt kraakhelder hoe omvangrijk het vakgebied is. “De taak van de salarisadministrateur is niet alleen administratief, maar ook adviserend. De loonstrook is de basis, maar als salarisadministrateur adviseer je ook over overeenkomsten. Werkgevers willen weten welke CAO van toepassing is, welke wettelijke regelingen er gelden en welke vaste regelingen er zijn. Wettelijke regelingen liggen uiteraard vast, maar op gebied van CAO en vaste regelingen is specifiek klantadvies onmisbaar.”

Lees meer

Het managementdashboard: einde van de jaarrekening?

Jarenlang was de jaarrekening het centrale onderdeel van de zakelijke administratie. Met de komst van managementdashboards lijkt dat te veranderen. Leidt digitalisering tot het einde van de jaarrekening? Folkert de Haan, relatiebeheerder bij Finx Accountants, geeft uitleg over hoe dashboards de ondernemer helpen om de vinger aan de pols te houden.

Van jaarrekening naar maandrapportage

Realtime ondernemen is inmiddels voor veel klanten dagelijkse realiteit. Dat was een aantal jaren terug nog zeker niet het geval. Nog niet zo lang geleden was de jaarrekening het centrale onderdeel van de administratie. De ondernemer kreeg pas achteraf inzicht in de resultaten. Hooguit werd halverwege het jaar een tussenbalans opgemaakt. Met de digitalisering van administraties werd een forse stap voorwaarts gemaakt. Het werd mogelijk om ieder kwartaal of iedere maand een rapportage te ontvangen. “En toch was dat nog vrij statisch en omslachtig. We wilden onze klanten meer mogelijkheden bieden om goed inzicht te houden in de prestaties van de onderneming.”

Lees meer

Vijf tips voor een slimmere en snellere administratie

Trends en ontwikkelingen kunnen abstract zijn: digitalisering, nieuwe regelgeving, prijsdruk. Welke concrete producten en diensten biedt Finx Accountants om aan deze trends en ontwikkelingen te voldoen? Hoe helpt Finx om voorop te lopen? Nicole de Haan, Assistent Accountant bij Finx geeft vijf tips voor een slimmere en snellere administratie zodat u tijd overhoudt.

Lees meer

Ontwikkelingen in de accountancy – hoe blijf je bij?

In voorgaande blogs is in beeld gebracht hoe ontwikkelingen zoals digitalisering, transparantie en concurrentiedruk invloed hebben op de omgeving van ondernemers. Maar ook de wereld van de accountant maakt grote ontwikkelingen door. Hoe blijf je als accountant bij zonder de klant te vermoeien met allerlei trends? Hoe gaat Finx hiermee om? Johan Ypma, accountant bij Finx Accountants praat u bij.

Lees meer

accountant startpunt kennis

Startpunt voor ondernemersvragen: vraag de accountant.

Als accountants zijn we ons bewust van de rol die we spelen voor ondernemers. Finx Accountants streeft er daarom naar een startpunt te zijn voor allerhande ondernemersvragen. Ook als het niet direct over cijfers gaat.

In het blog over de accountant van de toekomst beschreven we de complexiteit van de omgeving. Meer dan voorheen ligt er op diverse vlakken grote druk op de schouders van ondernemers: toekomstvisie, digitaliseren, prijsdruk, acquisitie, nieuwe wet- en regelgeving, duurzaamheid, veiligheid op het werk. Het zijn slechts enkele thema’s waar ondernemers verstand van moeten hebben of kennis voor moeten inkopen, in de vorm van personeel dan wel extern. Maar hoe beoordeel je als ondernemer met een eindeloze to-do list de kwaliteit van deze kennis?

Lees meer

De menselijke kant van accountancy

De omgeving wordt complexer, looptijden korter en zekerheden lijken onzekerheden te worden. In het vorige blog gaven we aan de hand van drie ontwikkelingen onze visie op de accountant van de toekomst. Voor Finx Accountants is de menselijke maat een centraal thema en vormt die de verbinding tussen deze ontwikkelingen. We leggen graag uit hoe.

Menselijk door samenwerking

Finx luistert, Finx staat naast de ondernemer, Finx coacht. Allemaal manieren waarop we de ondernemer helpen om zijn onderneming succesvol te runnen. Door de digitalisering gaan processen sneller en gemakkelijker. Dynamiek aan de ene zijde en toegang tot meer, betere en actuelere data aan de andere zijde. Maar om deze data (cijfers, ratio’s, percentages) te vertalen naar informatie, daarvoor zijn mensen met inhoudelijke kennis en ervaring nodig. Zij zorgen ervoor dat deze informatie ook toegepast wordt op de onderneming en de toekomstplannen. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van de klant die jaren geleden de zaak overnam van zijn vader. Er ontstond een intensieve samenwerking tussen ondernemer en accountant, waarin professionaliteit, visie en groei centraal stonden. Alle aspecten van accountancy en financiële planning kwamen aan bod. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Lees meer

De accountant van de toekomst

In vier blogs hebben we een beeld geschetst van Finx Accountants, van de rol van de accountant, de gereedschappen die wij klanten bieden en de maatschappelijke betrokkenheid van Finx. In dit blog geven we onze visie op de toekomst van accountancy aan de hand van drie belangrijke ontwikkelingen, waarbij alle bovenstaande aspecten met elkaar verbonden worden.

Digitalisering

Digitalisering raakt vrijwel iedere sector, ook de accountancy. Dat biedt mogelijkheden om nauwer met klanten samen te werken. In eerdere blogs noemden we realtime ondernemen, scan en herken, het PFO. Het bijwerken van de administratie wordt steeds eenvoudiger voor de ondernemer. Letterlijk met een druk op de knop de administratie bijwerken is geen utopie, maar realiteit. Het teruglezen van loonstrookjes in een app? Ook realiteit door digitalisering. Het zorgt niet alleen voor tijdwinst aan de kant van de ondernemer, maar ook dat tijd vrijkomt voor advies en toegevoegde waarde door de accountant. Ondernemers coachen en ondersteunen met tussentijdse overzichten.

Lees meer

Een kijkje in uw financiële toekomst

Realtime ondernemen, met actuele en bijgewerkte cijfers. Het wordt meer en meer de standaard. En terecht, de tijd waarin een ondernemer het moest doen met achterhaalde cijfers ligt inmiddels achter ons. Dat kan ook niet anders in de huidige markt. Maar wat brengt de toekomst? Is de volgende stap inzicht in de cijfers van het komende jaar? Of zelfs nog verder vooruit in de tijd?

Weet u wat uw financiële situatie is over –zeg eens– tien jaar? Op het moment dat u met pensioen gaat? Wanneer u over vijf jaar uw bedrijf verkoopt? Van achterhaalde cijfers naar cijfers over de toekomst. Het klinkt wellicht een beetje als science fiction, maar voor Finx Accountants is het al realiteit. Om scherp vooruit te kunnen kijken is inzicht in uw financiële toekomst beslist nuttig. Het mag dan als science fiction klinken, voor bijvoorbeeld uw pensioen is het al jaren heel normaal. Waarom dan niet voor uw complete financiële toekomst?

Lees meer

Realtime ondernemen: direct inzicht in uw bedrijfsresultaten

Finx is een echt Sneker accountantskantoor en staat als coach naast de ondernemer. In eerdere blogs hebben we uitgelegd wat dit voor onze klanten betekent. Onder andere dat we sturen op actuele cijfers. Realtime ondernemen. Maar wat houdt dat in en hoe werkt dat in de praktijk?

In veel sectoren is de realiteit: de markt verandert razendsnel, digitalisering en online boekhouden dwingen tot een andere manier van werken en klanten hebben gemakkelijker toegang tot informatie. Dat vraagt ondernemerschap en creativiteit van de ondernemer van nu. Zoals we in een eerdere blog hebben omschreven vervult Finx de rol van coach in deze turbulente realiteit. Maar hoe kun je coachen als je alleen achterhaalde cijfers tot je beschikking hebt en je vervolgens maanden moet wachten voordat je inzicht hebt in de impact van veranderingen die je hebt doorgevoerd? Daarom faciliteert Finx realtime ondernemen.

Lees meer