De accountant van de toekomst

In vier blogs hebben we een beeld geschetst van Finx Accountants, van de rol van de accountant, de gereedschappen die wij klanten bieden en de maatschappelijke betrokkenheid van Finx. In dit blog geven we onze visie op de toekomst van accountancy aan de hand van drie belangrijke ontwikkelingen, waarbij alle bovenstaande aspecten met elkaar verbonden worden.

Digitalisering

Digitalisering raakt vrijwel iedere sector, ook de accountancy. Dat biedt mogelijkheden om nauwer met klanten samen te werken. In eerdere blogs noemden we realtime ondernemen, scan en herken, het PFO. Het bijwerken van de administratie wordt steeds eenvoudiger voor de ondernemer. Letterlijk met een druk op de knop de administratie bijwerken is geen utopie, maar realiteit. Het teruglezen van loonstrookjes in een app? Ook realiteit door digitalisering. Het zorgt niet alleen voor tijdwinst aan de kant van de ondernemer, maar ook dat tijd vrijkomt voor advies en toegevoegde waarde door de accountant. Ondernemers coachen en ondersteunen met tussentijdse overzichten.

Lees meer