Het managementdashboard: einde van de jaarrekening?

Jarenlang was de jaarrekening het centrale onderdeel van de zakelijke administratie. Met de komst van managementdashboards lijkt dat te veranderen. Leidt digitalisering tot het einde van de jaarrekening? Folkert de Haan, relatiebeheerder bij Finx Accountants, geeft uitleg over hoe dashboards de ondernemer helpen om de vinger aan de pols te houden.

Van jaarrekening naar maandrapportage

Realtime ondernemen is inmiddels voor veel klanten dagelijkse realiteit. Dat was een aantal jaren terug nog zeker niet het geval. Nog niet zo lang geleden was de jaarrekening het centrale onderdeel van de administratie. De ondernemer kreeg pas achteraf inzicht in de resultaten. Hooguit werd halverwege het jaar een tussenbalans opgemaakt. Met de digitalisering van administraties werd een forse stap voorwaarts gemaakt. Het werd mogelijk om ieder kwartaal of iedere maand een rapportage te ontvangen. “En toch was dat nog vrij statisch en omslachtig. We wilden onze klanten meer mogelijkheden bieden om goed inzicht te houden in de prestaties van de onderneming.”

Van maandrapportage naar dashboard

Visuele grafieken geven veel meer inzicht dan alleen cijfers. “Finx wilde klanten een dashboard bieden met een visuele weergave van hoe de onderneming er voor staat. We vroegen een aantal klanten welke financiële aspecten dan in een dashboard moeten komen.” In nauwe samenwerking met softwareontwikkelaar VisionPlanner werd een dashboard ontwikkeld en door klanten en medewerkers van Finx getest. Groot voordeel van het managementdashboard is dat de klant op ieder moment een actueel overzicht kan inzien. Wel moet de administratie eerst bijgewerkt worden door Finx of door de klant. Automatisch worden boekingen vanuit het administratiepakket doorgezet naar het Finx Dashboard. Vervolgens worden alle boekingen door Finx gecontroleerd en eventueel voorzien van opmerkingen en daarna wordt de desbetreffende periode vrijgegeven via VisionPlanner. Zo heeft de klant op de computer (of tablet) en via de smartphone actueel inzicht.

Van standaard naar maatwerk

Het managementdashboard laat zien dat werken vanuit de praktijk leidt tot het beste resultaat. Standaard staan de balans, winst/verlies, een overzicht van debiteuren en de kengetallen in het dashboard. “Maar iedere klant kan natuurlijk ook kiezen voor extra functionaliteiten, zoals het opstellen van een begroting en liquiditeitsprognose.” Folkert benadrukt dat het dashboard een middel is om inzicht te houden in de resultaten. “Het is geen doel op zich. Het moet werkbaar zijn en zorgen voor interactie en kwalitatief beter advies. Denk bijvoorbeeld aan advies over investeringen of beter inzicht vooraf over te verwachten belastingdruk. Op die manier draagt een managementdashboard bij aan de kwaliteit van het klantcontact. En dat levert de klant beter advies op.” 

Visie voor de toekomst

Het verwerken van de administratie zal meer en meer geautomatiseerd plaatsvinden. Daarbij zal het werk van een relatiebeheerder zich concentreren op het proces en op advies. “Ik verwacht dat de jaarrekening minder belangrijk zal worden, ten gunste van managementdashboards zoals die met VisionPlanner door Finx worden aangeboden. Ook bij het aanvragen van financieringen bij een bank kan het dashboard gedeeld worden en zodoende een handige tool zijn. Sneller en actueler dan de jaarrekening en beter toegespitst op de ondernemer van nu.”

Voor meer informatie over realtime inzicht met gebruik van VisionPlanner neemt u contact op met Folkert de Haan, per mail via fdehaan@finx.nl of telefonisch via 0515 – 422 825.

In de komende blogs laten we medewerkers en klanten aan het woord. U kunt het blog begin december verwachten.


Waarom een blog van Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V.?

De accountant van nu staat heel anders in het ondernemersleven dan pakweg tien jaar geleden. De focus ligt op visie, prognoses, sturen, dashboards en koersbepaling. Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V. staat naast de ondernemer, biedt persoonlijkheid en kwaliteit om u optimaal te laten ondernemen. In een aantal blogs leggen we uit wat dit inhoudt en wat u daaraan heeft.