Een kijkje in uw financiële toekomst

Realtime ondernemen, met actuele en bijgewerkte cijfers. Het wordt meer en meer de standaard. En terecht, de tijd waarin een ondernemer het moest doen met achterhaalde cijfers ligt inmiddels achter ons. Dat kan ook niet anders in de huidige markt. Maar wat brengt de toekomst? Is de volgende stap inzicht in de cijfers van het komende jaar? Of zelfs nog verder vooruit in de tijd?

Weet u wat uw financiële situatie is over –zeg eens– tien jaar? Op het moment dat u met pensioen gaat? Wanneer u over vijf jaar uw bedrijf verkoopt? Van achterhaalde cijfers naar cijfers over de toekomst. Het klinkt wellicht een beetje als science fiction, maar voor Finx Accountants is het al realiteit. Om scherp vooruit te kunnen kijken is inzicht in uw financiële toekomst beslist nuttig. Het mag dan als science fiction klinken, voor bijvoorbeeld uw pensioen is het al jaren heel normaal. Waarom dan niet voor uw complete financiële toekomst?

Inzicht in uw financiële toekomst

Verschillende zaken hebben invloed op uw toekomstige financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomsten, een eventuele onderneming of deelneming, beleggingen, pensioen, spaargelden of ander vermogen. Daarnaast speelt ook uw privésituatie een rol. Het zijn allemaal zaken die uw accountant al in kaart brengt voor uw aangifte.

Een persoonlijk financieel overzicht (PFO)

Vanaf dit jaar is het mogelijk om naast de aangifte ook een PFO op te stellen. Afhankelijk van uw vraag stelt Finx Accountants een overzicht op van uw persoonlijke financiële situatie in de toekomst. Het kan u helpen om inzicht te krijgen in de financiële ruimte op pensioengerechtigde leeftijd. Of om vast te stellen of u eerder kunt stoppen met werken. Maar bijvoorbeeld ook van de financiële gevolgen bij overlijden of in geval van arbeidsongeschiktheid. Een persoonlijk financieel overzicht brengt ook in kaart of er eventueel overbodige polissen zijn die u kunt stopzetten of juist onverantwoorde risico’s loopt die u moet afdekken.

PFO voor uw onderneming

Uiteraard is het ook mogelijk een PFO voor uw onderneming op te stellen. Aan de hand van uw toekomstvisie stellen we een stappenplan op inclusief bijbehorend financieel overzicht. Mocht het wenselijk zijn, dan rekenen we een aantal mogelijke groeipaden door. Het geeft u concrete handvatten voor het realiseren van groei en het kiezen van het groeipad dat het beste bij u en bij uw onderneming past.

Finx Accountants kijkt vooruit en daar heeft u voordeel van. Meer weten over een PFO voor uw privésituatie of voor uw onderneming? Wij informeren u graag. Vraag ernaar bij uw vaste contactpersoon of stuur een e-mail naar info@finx.nl.

In het volgende blog gaan we dieper in op de toekomst van accountancy volgens Finx. U kunt het blog rond 15 maart verwachten.


Waarom een blog van Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V.?

De accountant van nu staat heel anders in het ondernemersleven dan pakweg tien jaar geleden. De focus ligt op visie, prognoses, sturen, dashboards en koersbepaling. Finx Accountants & Belastingadviseurs B.V. staat naast de ondernemer, biedt persoonlijkheid en kwaliteit om u optimaal te laten ondernemen. In een aantal blogs leggen we uit wat dit inhoudt en wat u daaraan heeft.