accountant startpunt kennis

Startpunt voor ondernemersvragen: vraag de accountant.

Als accountants zijn we ons bewust van de rol die we spelen voor ondernemers. Finx Accountants streeft er daarom naar een startpunt te zijn voor allerhande ondernemersvragen. Ook als het niet direct over cijfers gaat.

In het blog over de accountant van de toekomst beschreven we de complexiteit van de omgeving. Meer dan voorheen ligt er op diverse vlakken grote druk op de schouders van ondernemers: toekomstvisie, digitaliseren, prijsdruk, acquisitie, nieuwe wet- en regelgeving, duurzaamheid, veiligheid op het werk. Het zijn slechts enkele thema’s waar ondernemers verstand van moeten hebben of kennis voor moeten inkopen, in de vorm van personeel dan wel extern. Maar hoe beoordeel je als ondernemer met een eindeloze to-do list de kwaliteit van deze kennis?

Lees meer

Businessmen working together on a laptop.

De menselijke kant van accountancy

De omgeving wordt complexer, looptijden korter en zekerheden lijken onzekerheden te worden. In het vorige blog gaven we aan de hand van drie ontwikkelingen onze visie op de accountant van de toekomst. Voor Finx Accountants is de menselijke maat een centraal thema en vormt die de verbinding tussen deze ontwikkelingen. We leggen graag uit hoe.

Menselijk door samenwerking

Finx luistert, Finx staat naast de ondernemer, Finx coacht. Allemaal manieren waarop we de ondernemer helpen om zijn onderneming succesvol te runnen. Door de digitalisering gaan processen sneller en gemakkelijker. Dynamiek aan de ene zijde en toegang tot meer, betere en actuelere data aan de andere zijde. Maar om deze data (cijfers, ratio’s, percentages) te vertalen naar informatie, daarvoor zijn mensen met inhoudelijke kennis en ervaring nodig. Zij zorgen ervoor dat deze informatie ook toegepast wordt op de onderneming en de toekomstplannen. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van de klant die jaren geleden de zaak overnam van zijn vader. Er ontstond een intensieve samenwerking tussen ondernemer en accountant, waarin professionaliteit, visie en groei centraal stonden. Alle aspecten van accountancy en financiële planning kwamen aan bod. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Lees meer

With Compass in Hand

De accountant van de toekomst

In vier blogs hebben we een beeld geschetst van Finx Accountants, van de rol van de accountant, de gereedschappen die wij klanten bieden en de maatschappelijke betrokkenheid van Finx. In dit blog geven we onze visie op de toekomst van accountancy aan de hand van drie belangrijke ontwikkelingen, waarbij alle bovenstaande aspecten met elkaar verbonden worden.

Digitalisering

Digitalisering raakt vrijwel iedere sector, ook de accountancy. Dat biedt mogelijkheden om nauwer met klanten samen te werken. In eerdere blogs noemden we realtime ondernemen, scan en herken, het PFO. Het bijwerken van de administratie wordt steeds eenvoudiger voor de ondernemer. Letterlijk met een druk op de knop de administratie bijwerken is geen utopie, maar realiteit. Het teruglezen van loonstrookjes in een app? Ook realiteit door digitalisering. Het zorgt niet alleen voor tijdwinst aan de kant van de ondernemer, maar ook dat tijd vrijkomt voor advies en toegevoegde waarde door de accountant. Ondernemers coachen en ondersteunen met tussentijdse overzichten.

Lees meer

Business adviser analyzing financial figures

Een kijkje in uw financiële toekomst

Realtime ondernemen, met actuele en bijgewerkte cijfers. Het wordt meer en meer de standaard. En terecht, de tijd waarin een ondernemer het moest doen met achterhaalde cijfers ligt inmiddels achter ons. Dat kan ook niet anders in de huidige markt. Maar wat brengt de toekomst? Is de volgende stap inzicht in de cijfers van het komende jaar? Of zelfs nog verder vooruit in de tijd?

Weet u wat uw financiële situatie is over –zeg eens– tien jaar? Op het moment dat u met pensioen gaat? Wanneer u over vijf jaar uw bedrijf verkoopt? Van achterhaalde cijfers naar cijfers over de toekomst. Het klinkt wellicht een beetje als science fiction, maar voor Finx Accountants is het al realiteit. Om scherp vooruit te kunnen kijken is inzicht in uw financiële toekomst beslist nuttig. Het mag dan als science fiction klinken, voor bijvoorbeeld uw pensioen is het al jaren heel normaal. Waarom dan niet voor uw complete financiële toekomst?

Lees meer

Realtime ondernemen

Realtime ondernemen: direct inzicht in uw bedrijfsresultaten

Finx is een echt Sneker accountantskantoor en staat als coach naast de ondernemer. In eerdere blogs hebben we uitgelegd wat dit voor onze klanten betekent. Onder andere dat we sturen op actuele cijfers. Realtime ondernemen. Maar wat houdt dat in en hoe werkt dat in de praktijk?

In veel sectoren is de realiteit: de markt verandert razendsnel, digitalisering en online boekhouden dwingen tot een andere manier van werken en klanten hebben gemakkelijker toegang tot informatie. Dat vraagt ondernemerschap en creativiteit van de ondernemer van nu. Zoals we in een eerdere blog hebben omschreven vervult Finx de rol van coach in deze turbulente realiteit. Maar hoe kun je coachen als je alleen achterhaalde cijfers tot je beschikking hebt en je vervolgens maanden moet wachten voordat je inzicht hebt in de impact van veranderingen die je hebt doorgevoerd? Daarom faciliteert Finx realtime ondernemen.

Lees meer

slider2

Coachend ondernemerschap volgens Finx

In het eerste blog maakten we kennis met Finx: een echt Sneker accountantkantoor met persoonlijkheid. Klein genoeg om nauw samen te werken en de klanten te kennen en groot genoeg om alle vraagstukken professioneel te behandelen en de klant in alle fasen van het ondernemerschap te ondersteunen. Coachend ondernemerschap noemt Finx dat, maar wat is dat dan?

Misschien kunnen we coachend ondernemerschap nog wel het beste uitleggen door kort over ons schouder te kijken. Even terug in de tijd. De accountant was, mogen we het wel zo noemen, een cijferfreak. En het liefst oude cijfers. Cijfers van het afgelopen jaar, het afgelopen halfjaar, het afgelopen kwartaal of maand. Maakte niet uit, en van die cijferbrij maakte de accountant-van-toen een prachtig jaarrapport. Dat werd vervolgens onder het genot van een kop koffie met koekje besproken. Ongeveer half juni, vlak voor de zomer. Of later als het niet was gelukt op tijd de cijfers aan te leveren. Je wist als ondernemer dus een dikke zes maand later hoe je bedrijf gepresteerd had. Best raar.

Lees meer

header_Roeien

Accountantskantoor met beide benen in de lokale markt

Wat verwacht u van de adviseurs en specialisten die u om u heen verzamelt? Misschien verwacht u een kritische blik. Dat ze kennis leveren op een vlak waar u geen verstand van hebt. Ondernemen doe je tenslotte niet alleen, maar waar hecht u waarde aan?

Natuurlijk hangt het antwoord op deze vraag af van de persoon. En in een aantal gevallen ook het bedrijf en de fase waarin ondernemer en/of onderneming zich bevinden. Een starter zal andere eisen stellen dan een ondernemer met jaren ervaring. En een zzp’er heeft andere vragen dan een DGA met 50 man personeel. Het kiezen van de juiste adviseurs en specialisten is dus een belangrijke zaak. En zeker wanneer het gaat om een vertrouwensfunctie.

Lees meer