De meerwaarde van de accountant in coronatijd

Accountants spelen een onmisbare rol voor ondernemers. In het bijzonder nu in coronatijd. De overheid biedt diverse financiële steunmaatregelen, zoals de TOZO, TOGS, NOW en de TVL. Wat doet een accountant voor ondernemers?

Als accountant hebben we een faciliterende en controlerende rol. De accountant faciliteert door te ondersteunen bij een aanvraag voor een steunmaatregel. Door bijvoorbeeld ondernemers te adviseren over mogelijke steunmaatregelen, door voorschotten aan te vragen en het aanleveren van de actuele cijfers, waardoor een ondernemer de aanvraag juist kan invullen.

Dan de controlerende rol: de accountant controleert of een onderneming daadwerkelijk recht had op een steunmaatregel en of er geen misbruik gemaakt wordt van maatregelen. Daarvoor zijn accountants opgeleid — om dat te controleren. Op die manier hoeft ‘Den Haag’ niet elke onderneming zelf te controleren, maar leggen ze deze verantwoordelijkheid bij de accountant neer. Tegelijkertijd controleren we ook of een maatregel wel wordt toegekend en maken we bezwaar als deze onterecht niet wordt toegekend.

Zo zijn we voor ondernemers van toegevoegde waarde, vooral nu. Daar zijn we best trots op!

Meer weten?

Wil je meer weten over de meerwaarde van de accountant? Bijvoorbeeld voor starters of voor het in kaart brengen van de financiële toekomst? Neem dan gerust contact met ons op via 0515 422 825.