Afspraak is afspraak en bouwen aan vertrouwen

Medewerkers vormen het kapitaal van een bedrijf. En sommige medewerkers in je bedrijf zou je wellicht diamanten kunnen noemen. Kostbaar, omdat deze medewerkers uitblinken in wat ze doen en om hun loyaliteit.

“Als jij je aan je woord houdt, dan krijg je ook veel ruimte en vrijheid.” Afspraken nakomen. Dat is het motto van Froukje Terpstra-Waltje. Naar klanten, maar ook naar collega’s. Het is haar als ondernemersdochter dan ook met de paplepel ingegoten. Ze werkt inmiddels al jaren als Assistent-Accountant bij Finx. “Mem sei: gean do mar rekkenjen. Ik koe al rekkenje foardat ik prate koe.”

Opkomst van de computer

Inmiddels werkt ze al ruim 32 jaar voor Finx Accountants en haar voorgangers. “Op 1 december 1987 begon ik bij Vlas, het kantoor van Hessel zijn vader en compagnon. Er stond één computer op kantoor. Ik kwam net van school en moest de loonadministratie digitaliseren. Dat betekende alle gegevens van klanten en hun werknemers invoeren.” Froukje maakte op die manier de opkomst van de computer in de accountancy vanaf het allereerste begin mee.

A walk down memory lane

“Jaarrekeningen werden handmatig op ruitjespapier uitgewerkt. Je kreeg koektrommels vol enveloppen binnen. Sommige enveloppen waren geopend, de meeste niet. En daar moest je orde in scheppen.” Termen als tabellarische kasboeken, MS DOS en berekeningen vierkant controleren komen langs. “Die termen herkennen collega’s niet meer, nee. Nu hebben we allemaal twee beeldschermen op ons bureau staan en gaat alles digitaal. Gelukkig maar!”

Vertrouwen = vrijheid

Als Assistent-Accountant bij Finx Accountants heeft ze veel vrijheid. Opstellen van jaarrekeningen, btw-aangiftes, IB en adviseren bij de overgang naar een ander softwarepakket. Geen werkdag is hetzelfde voor Froukje. “Voor sommige klanten werk ik wekelijks of maandelijks de administratie bij. Ik zit dan een aantal uur bij de klant op kantoor en doe dan alle financiële administratie voor de klant. De vrijheid die je krijgt omdat je vertrouwen hebt opgebouwd door je afspraken na te komen; dat vind ik heel fijn.”

Samenwerken als team

Samenwerken vormt een belangrijke pijler voor de sfeer bij Finx. Doordat ze al jaren betrokken is bij Finx Accountants, weet ze ook uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. “De sfeer in het team is zo belangrijk. Want als je een fijn team hebt, dan help je elkaar, ook om afspraken naar klanten na te komen. Je werkt samen. Wat sterk is aan het team van Finx is dat er geen starre hiërarchie is. Je zit als medewerker niet vast in een structuur of hokje.”

Voor nieuwe collega’s geeft ze dan ook als tip: “Als jij je aan je woord houdt, je afspraken nakomt, dan heb je aan Finx een hele fijne werkgever waar je veel vrijheid krijgt.”